Från och med säsongen 2024 är Gladans Båtklubb momspliktig. Nedanstående avgifter är inklusive moms.

Inträdes- och årsavgifter

Inträdesavgift, brygga 4375 kr
Medlemsavgift, år  375 kr
Säsongsmedlem   375 kr + Bryggplatsavg x 1,5

 

Bryggplatsavgifter

 

Plats Bredd Förtöjning Antal Avgift, kr
1 & 32 2,2 m 5 m y-bom 2 3000
2 & 31 2,4 m 5 m y-bom 2 3200
3 & 30 2,4 m 5/6 m y-bom 2 3200
4-6 & 27-29 2,6 m 6 m y-bom 6 3500
7-8 & 25-26 2,8 m 6 m y-bom 4 3700
9-11 & 22-24 3,0 m Pålboj 6 4000
12-13 & 20-21 3,5 m Pålboj 4 4700
14-15 & 18-19 4,0 m Pålboj 4 5300
16-17 nock > 4,0 m Örnboj 2 5300

 Numrering